ปฏิทินการศึกษา
27 ม.ค. 63

กิจกรรมวันคล้ายสถาปนาโรงเรียน

3-7 ก.พ. 63

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

10-14 ก.พ. 63

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

"พิบูลบำเพ็ญเกมส์"
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 "พิบูลบำเพ็ญเกมส์" ระหว่างวันที่ 8 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
"พิบูลบำเพ็ญเกมส์"
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 "พิบูลบำเพ็ญเกมส์" ระหว่างวันที่ 8 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี