อะไรหนอขอถามว่า... โดย หม่อมดุษฎี

หนังสืออะไรหนอขอถามว่า.. ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ตอนดังนี้ 

1.เป็นคำถามให้เด็กคิด อะไรนะที่น่าหัวร่อ ฯลฯ 

2.เป็นเรื่องของความฝันระทึกใจของเด็กที่มีจินตนาการ 

3.เป็นคำถามให้เด็กค้นพบด้วยตนเอง 

4.เป็นเรื่องสมมติให้สนุกใจกันเล่น 

โดย:หม่อมดุษฎี  บริพัตร ณ อยุธยา และ ช่วง  มูลพินิจ 

หมวด:เบ็ดเตล็ด 

ปกอ่อน / 46 หน้า 

สำนักพิมพ์: ไม่ปรากฏ 

พิมพ์ครั้งที่:2 

ปีที่พิมพ์:2558 

ขนาด:กว้าง 19.3ซม.  ยาว 26.1ซม. 

 

⇐ ย้อนกลับ