หนังสือเรื่องปลาบู่ทอง โดย หม่อมดุษฎี

หนังสือปลาบู่ทอง

หนังสือสำหรับเยาวชน โดย หม่อมดุษฎี บริพัตร พ.บ.,ป.ม. ภาพประกอบโดย คุณสุกิจ จุ่งธรรมเกษม

ประเภทปก อ่อน

กระดาษ ปอนด์และอาร์ตมันพร้อมภาพประกอบสีสวยงามหลายภาพค่ะ

พิมพ์ครั้งที่ -

ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2504

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯจัดพิมพ์ 

จำนวนหน้า หน้า

ขนาด 190x260 มม.

 

⇐ ย้อนกลับ