วิทยาศาสตร์ ตอน : พืชน่ารู้

 ปัจจุบัน การแข่งขันการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ที่จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กกำลังได้รับความสนใจอย่างสูง เห็นได้จากการที่มีนักเรียนและโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมาก

 หนังสือวิทยาศาสตร์ ตอน พืชน่ารู้ พร้อมข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สสวท. ระดับประถมศึกษา เล่มนี้ จึงได้รวบรวมแนวข้อสอบที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับข้อสอบจริง โดยได้แยกเนื้อหาออกมาเป็นเรื่องๆ เพื่อความสะดวกในการศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบแข่งขัน มีเฉลยที่อธิบายให้ง่ายต่อการเข้าใจ นำเสนอพร้อมการ์ตูนประกอบสวยงาม ทำให้เด็กๆ อ่านได้อย่างสนุกสนานและใช้เตรียมความพร้อมในการสอบได้อย่างเต็มที่

 

⇐ ย้อนกลับ