การทดลองสนุกๆ แสงและเสียง

หนังสือการทดลองสนุกๆ แสงและเสียง

"วิทยาศาสตร์เหรอ ... ไม่เอาหล่ะ ยากเกินไป"

  หลายคนตั้งแง่กับวิทยาศาสตร์ มองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยาก น่าเบื่อ เป็นเรื่องของคนเก่งเท่านั้น ที่จริงแล้วไม่ใช่เลย วิทยาศาสตรืเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ เพราะความรู้เหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัว และการเรียนรู้ก็มิได้จำกัดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่เราสามารถศ฿กษาเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ได้ทุกที่ โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานี่เอง

  ลองมองไปรอบๆตัวเราสิ แล้วนำมาคิด ลงมือปฏิบัติให้เกิดผล แล้วจะพบว่าวิทยาศาสตรืเป็นเรื่องสนุกจริงๆ

  รับประกันว่าคุณจะต้องเปลี่ยนความคิดที่ว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยาก

 

⇐ ย้อนกลับ