แจ้งเรื่องค่าปรับหนังสือ คืนช้า ลืมคืน ชำรุด สูญหาย

1. คืนช้า!! ลืมว่ายืมไป!! 

ค่าปรับจะเพิ่มขึ้นทุกวัน วันละ 5 บาท/เล่ม/วัน

จนกว่าจะ "ชำระค่าปรับ" และ "คืนหนังสือ" เรียบร้อย

2. ไม่คืน!! 

ค่าปรับจะเพิ่มขึ้นทุกวัน วันละ 5 บาท/เล่ม/วัน 

เมื่อจบ ป.6 / ม.3 / ม.6 จะไม่ได้ใบ ปพ.1 

จนกว่าจะ "ชำระค่าปรับ" และ "คืนหนังสือ" เรียบร้อย

3. ชำรุด - สูญหาย!! 

ค่าปรับจะเพิ่มขึ้นทุกวัน วันละ 5 บาท/เล่ม/วัน

จนกว่าจะ "ชำระค่าปรับ" และ "ซื้อหนังสือเล่มที่ทำหายมาส่งคืน" เรียบร้อย

4. ไม่แน่ใจว่าคืนรึยัง!! 

ติดต่อบรรณารักษ์ได้เลยจ้า ทางแชท Facebook หรือ เคาน์เตอร์ ยืม - คืน

 

⇐ ย้อนกลับ