กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยนิสิตสารสนเทศชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาพบรรยากาศ ..... ขอบคุณน้องๆนิสิตที่ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา โดยนิสิตสารสนเทศชั้นปีที่ 3 

 

 

⇐ ย้อนกลับ