นักเรียนที่ค้างส่งหนังสือ ป.6 ม.3 และ ม.6


นักเรียนที่ค้างส่งหนังสือ  ป.6 ม.3 และ ม.6

สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา ป.6 ม.3 และ ม.6 แต่ยังค้างส่งหนังสือ 

ฝ่ายวิชาการจะไม่ออกใบ ปพ.1 ให้จนกว่านักเรียนจะส่งคืนหนังสือเรียบร้อย

กรณีที่ 1 หนังสือยังอยู่ ให้นำมาส่งคืนให้เรียบร้อย

กรณีที่ 2 หนังสือชำรุดหรือสูญหาย ถ้าจำได้ว่าชื่อเรื่องอะไร ให้ซื้อหนังสือชื่อเรื่องเดียวกันมาส่งคืน หากจำชื่อเรื่องไม่ได้ให้ติดต่อครู

กรณีที่ 3 หนังสือชำรุดหรือสูญหาย ไปซื้อแล้วไม่มีเล่มที่ทำหาย ให้ติดต่อครู เพื่อตรวจสอบราคาของหนังสือที่นักเรียนทำหาย และซื้อหนังสือที่เรื่องราวใกล้เคียงกันและราคาไม่ต่ำกว่าเล่มที่ทำหาย มาส่งคืนแทน

ปล. ต้องการสอบถามการค้างส่งหนังสือ ให้พิมพ์ชื่อและรหัสนักเรียนไว้ค่ะ หรือสอบถามในข้อความ ครูจะตรวจสอบให้จ้า

สามารถนำหนังสือมาคืนได้ ในวัน - เวลาราชการ
ทุกวัน จ. - ศ. 08.30 - 16.30 น.

 

⇐ ย้อนกลับ