เวลาทำการ


ช่วงเปิดภาคเรียน 

วันจันทร์ – ศุกร์ 07.30 – 16.30 น.

ช่วงปิดภาคเรียน

วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

ปิดบริการ

วันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ