Home

กีฬา-กรีฑาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2555

E-mail Print PDF

      โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีภายในโรงเรียน   ปีการศึกษา 2555  เมื่อวันที่ 15-17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา และสนามเชาวน์ มณีวงษ์  มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 3,000 คน แบ่งออกเป็น 6 สี ได้แก่ สีเหลือง สีเขียว สีชมพู สีม่วง สีฟ้า สีแดง และทำการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 13 ประเภทกีฬา โดย สีที่ได้รับรางวัลถ้วยรวมกีฬา ได้แก่ สีแดง รางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรด ได้แก่ สีแดง และรางวัลชนะเลิศกองเชียร์ ได้แก่ สีชมพู

Last Updated on Friday, 24 August 2012 13:02  
September 2014
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

ปฎิทินการศึกษา

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์