พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561

วันอังคาร, 26 มิถุนายน 2561

พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมธำรง บั...

พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์

พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์

วันพฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2561

พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติม จาก อ.พอล โรเบิร์ต เจมส์ มอรีส์ Paul Mo {gallery}Gallery/2018020101/{/gallery}

รางวัลโล่เด็กดีและเสื้อสามารถ ประจำปีพุทธศักราช 2561

รางวัลโล่เด็กดีและเสื้อสามารถ ประจำปีพุทธศักราช 2561

วันพฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2561

รางวัลโล่เด็กดี มีนักเรียนได้รับโล่รางวัลดังนี้ 1.เด็กหญิงนันท์นภัส กังวิวรรธน์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น 2. เด็กชายวชิราธิปรัชญ์ วิชาเดช ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 3. นายศวัส แสนเยีย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4...

การนำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย

การนำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันพุธ, 06 ธันวาคม 2560

การนำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 4 (The 4 th Thai Astronomical Conference (Student Session) : TACS 2017) นักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ...

ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" จัดกิจกรรมวันลอยกระทง

ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" จัดกิจกรรมวันลอยกระทง

วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2560

ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 3 พฤศจิกายน 2560 {gallery}Gallery/2017110301/{/gallery}

คณาจารย์ เดินทางไปมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

คณาจารย์ เดินทางไปมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

วันพุธ, 13 กันยายน 2560

อ.จรรยา ชาญสมุทร รองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยมศึกษา, อาจารย์พรจันทร์ สั่งการ ผู้ช่วยงานผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, อาจารย์ลักษณ์มงคล ถาวรณา ผู้ช่วยงานผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และคณาจารย์ เดินทางไปมอบช่อดอ...

รับมอบต้นดาวเรือง จำนวน 50 ต้น จาก รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์

รับมอบต้นดาวเรือง จำนวน 50 ต้น จาก รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์

วันพุธ, 13 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 อ.กฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ ผู้ช่วยงานผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ และ อ.ลักษณ์มงคล ถาวรณา ผู้ช่วยงานผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นตัวแทนผู้อำนวยการ รับมอบต้นดาวเรือง จำ...

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"

วันพฤหัสบดี, 07 กันยายน 2560

มื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดร.วิโรฒน์ชมภู คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม จ.อุบลราชธานี นำโดย อาจารย์ประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ ผุ้อำนวยการโรงเรียนดอนม...

ร่วมส่งกำลังใจให้คนเก่งสาธิตของเราไปคว้าแชมป์ในการแข่งขัน

ร่วมส่งกำลังใจให้คนเก่งสาธิตของเราไปคว้าแชมป์ในการแข่งขัน

วันพฤหัสบดี, 07 กันยายน 2560

ดร.วิโรฒน์ ชมภู ผู้อำนวยการ อ.ลักษณ์มงคล ถาวรณา ผู้ช่วยงานผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และคณาจารย์ เดินทางมา ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อร่วมให้กำลังใจ เด็กชายศวัส แสนเยีย ซึ่งกำลังจะเดินทางไปเป็นตัวแท...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2560

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันแม่แห่งชาติ ปีพุทธศักราช 256...

พิธีเปิดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 และบรรยากาศภายในงาน

พิธีเปิดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 และบรรยากาศภายในงาน

วันอังคาร, 06 มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพาหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นงา...

ภาพบรรยากาศงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 (04 มิ.ย. 60)

ภาพบรรยากาศงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 (04 มิ.ย. 60)

วันอังคาร, 06 มิถุนายน 2560

ภาพบรรยากาศงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 (04 มิ.ย. 60) {gallery}Gallery/2017060604/{/gallery}

ภาพบรรยากาศงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 วันที่ 03 มิ.ย. 60

ภาพบรรยากาศงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 วันที่ 03 มิ.ย. 60

วันอังคาร, 06 มิถุนายน 2560

ภาพบรรยากาศงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 วันที่ 03 มิ.ย. 60 {gallery}Gallery/2017060603/{/gallery}

ภาพบรรยากาศการต้อนรับผู้อำนวยการ 20 สถาบัน งานสาธิตวิชาการ

ภาพบรรยากาศการต้อนรับผู้อำนวยการ 20 สถาบัน งานสาธิตวิชาการ

วันอังคาร, 06 มิถุนายน 2560

ภาพบรรยากาศการต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ และงานเลี้ยงต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จาก 21 สถาบัน "สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6"] อาจารย์ ดร.วิโรฒน์ ชมภู ผู้อำนวยการ พร้อมคณาจารย์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเ...

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะด้วยการร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะด้วยการร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข

วันพฤหัสบดี, 11 พฤษภาคม 2560

ดร.วิโรฒน์ ชมภู ผู้อำนวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา บำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะด้วยการร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุขทำความสะอาดถนนบริเวณชายหาดบางแสน...

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 100 วัน

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 100 วัน

วันอังคาร, 24 มกราคม 2560

เมือวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารฉลองราชย์ ๕๐ ปี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา {gallery}Gallery/2017012001/{/gallery}

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๕๐ วัน

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๕๐ วัน

วันศุกร์, 02 ธันวาคม 2559

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๕๐ วัน ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารฉลองราชย์ ๕๐...

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2559

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา {gallery}Gallery/2016112902/{/gallery}

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้ง 3/2559 กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้ง 3/2559 กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"

วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2559

อาจารย์ ดร.วิโรฒน์ ชมภู ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร ผู้ควบคุมและฝึกสอนกีฬา รวมถึงประธานฝ่ายโครงการกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์" เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2559 ณ หอประชุ...

รวมพลังแห่งความภักดี

รวมพลังแห่งความภักดี

วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารฉลองราชย์ 50 ปี โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โ...

กิจกรรมดูดาวริมเล ครั้งที่ 3 ซูเปอร์ฟูลมูน

กิจกรรมดูดาวริมเล ครั้งที่ 3 ซูเปอร์ฟูลมูน

วันอังคาร, 15 พฤศจิกายน 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมดูดาวริมเล ครั้งที่ ๓ ตอน Super Full Moon ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิตฯ เพื่อเ...

นิทรรศการ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ"

นิทรรศการ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ"

วันพุธ, 16 พฤศจิกายน 2559

งานห้องสมุด โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" จัดมุมนิทรรศการ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร" ซึ่งทางห้องสมุดได้รวบรวมหนังสือ และไฟล์...

กิจกรรมลอยกระทง ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมลอยกระทง ปีการศึกษา 2559

วันพุธ, 16 พฤศจิกายน 2559

ปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" จัดกิจกรรมลอยกระทงระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 ณ สระน้ำบริเวณฝ่ายปฐมวัย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมที่ดีของไทย...

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017