ปฏิทินการศึกษาวมว.

กิจกรรม : วมว.

โครงการทัศนศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการทัศนศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ประเทศญี่ปุ่น ในร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ : วมว.

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการ วมว. ระยะที่ 2

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม. 4 ในโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม. 4 ในโครงการ...

รับสมัครคัดเลือกเข้าแข่งขันฟิสิกส์ระดับนานาชาติ

การรับสมัครคัดเลือกเข้าแข่งขันฟิสิกส์ประยุกต์ระดับนานาชาติ โดย สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยในไทย...

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2016