แจ้งกำหนดต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2561

แจ้งกำหนดต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2561

การใช้ระบบสารสนเทศสำหรับการดูคะแนนและผลการเรียน
ระบบ SISA สำหรับนักเรียนชั้น ป. 3 - 6, ม. 3 และ 6 ที่ http://info.st.buu.ac.th
ระบบ AMS สำหรับนักเรียนชั้น ป. 1 - 2, ม.1, 2, 4 และ 5 ที่ http://reg.st.buu.ac.th "
รายละเอียดดังไฟล์แนบ
- ว 0771 แจ้งกำหนดต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1_2561
© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017