ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการ วมว. เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา 2561 
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา 2562 
เปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2561
  
รายละเอียดดังนี้
(แนบไฟล์ เรื่องประกาศรับสมัครนักเรียน วมว ปีการศึกษา 2562 ) หรือคลิก  http://scius.most.go.th/set/activity/view_detail/9/96
© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017