พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์

พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติม จาก อ.พอล โรเบิร์ต เจมส์ มอรีส์ Paul Mo


Read 1226 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2561 01:35
© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017