สัญลักษณ์

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

1. ตราสัญลักษณ์เป็นรูปวงกลม ตรงกลางเป็นรูปเลข 9 หมายถึง รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน

2. มีนกเปลวเพลิงล้อมรอบ รัศมี 8 แฉก หมายถึง ความรุ่งโรจน์และรุ่งเรือง

3. ด้านล่างเป็นเส้นโค้ง หมายถึง ความเคลื่อนไหวและการพัฒนาไม่มีสิ้นสุด

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017