1. ข่าวทั่วไป
  2. ข่าวรับสมัครงาน

ปฏิทินของโรงเรียน

8 ตุลาคม 2561

เปิดภาคเรียน 2/2561 (ช่วงที่ 1)

22 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมวันลอยกระทง

3-9 ธันวาคม 2561

งดการเรียนการสอน เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43

11-21 ธันวาคม 2561

เปิดการเรียนการสอนตามปกติ

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จ...

พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์

พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์

พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ขอขอบคุณภ...

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017