ประถมศึกษา

ฝ่ายประถมศึกษามีภาระงานและหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. ฝ่ายวิชาการ
  2. ฝ่ายปกครอง
  3. ฝ่ายกิจการนักเรียน
  4. ฝ่ายโปรแกรมสองภาษา
  5. โปรแกรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
  6. ลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์
  7. งานกิจกรรมชุมนุม
© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017

Please publish modules in offcanvas position.