1. ข่าวทั่วไป
  2. ข่าวรับสมัครงาน

ปฏิทินของโรงเรียน

กิจกรรมของโรงเรียน

คณาจารย์ เดินทางไปมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

คณาจารย์ เดินทางไปมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

อ.จรรยา ชาญสมุทร รองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยมศึกษา, อาจารย์พรจันทร์ สั่งการ ผู้ช่วยงานผู้อำนวย...

รับมอบต้นดาวเรือง จำนวน 50 ต้น จาก รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์

รับมอบต้นดาวเรือง จำนวน 50 ต้น จาก รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 อ.กฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ ผู้ช่วยงานผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถาน...

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017