1. ข่าวทั่วไป
  2. ข่าวรับสมัครงาน

คนเก่งสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"

responsive jquery slider joomla

ปฏิทินของโรงเรียน

โครงการ English Day Camp   (ประถม 3)

โครงการ English Day Camp (ประถม 3)

18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 Safari World กรุงเทพฯ

โครงการ Biodiversity Camp  (ประถม 3)

โครงการ Biodiversity Camp (ประถม 3)

19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน  (ประถม 1-6)

โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน (ประถม 1-6)

23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริ...

พิธีเปิดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 และบรรยากาศภายในงาน

พิธีเปิดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 และบรรยากาศภายในงาน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพาหม่อมหลวงปนัดดา ดิ...

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2016