ข่าวสารจาก โครงการ วมว.

E-mail Print PDF

โครงการเลี้ยงต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว.
เอกสารกำหนดการจัดเลี้ยง

ตารางสอนปรับพื้นฐาน โครงการ วมว.
เอกสารตารางสอนปรับพื้นฐาน

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์

E-mail Print PDF

ตามที่โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน ๓ อัตรา  เลขที่ตำแหน่ง ๑๙๓ - ๒๕๔๖, ๙๑๐๗๙ และ๙๐๐๐๕  นั้น  บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ดังรายละเอียดดาวน์โหลด

ตำแหน่งอาจารย์ภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งอาจารย์แนะแนว - อาจารย์ดนตรี

Last Updated on Wednesday, 09 April 2014 17:51
 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ (ร้านค้าสวัสดิการ)

E-mail Print PDF

ด้วยโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ (ร้านค้าสวัสดิการ) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๒ อัตรา เลขที่ตำแหน่ง ๓๕๓๙ และ ๓๕๔๐ สังกัดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารแนบ

Last Updated on Wednesday, 09 April 2014 14:27
 

ประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

E-mail Print PDF

ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ได้จัดทำโครงการจัดทำหนังสือรุ่นสำหรับนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนประสงค์ แจ้งรับหนังสือรุ่นจำนวน 282 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยกว่ายอดที่ตั้งงบประมาณไว้จำนวนมาก จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการในการจัดทำได้ในราคา 370 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยจะดำเนินการคืนเงินให้กับนักเรียนที่ชำระค่าหนังสือรุ่น เป็นจำนวน 282 คน คนละ 370 บาท โดยขอให้นักเรียนมารับเงินคืนได้ที่ คุณเจติยา อุ่นกมล หรือคุณสาวิตรี ริบรวมทรัพย์ ณ ห้องฝ่ายพัฒนานักเรียนอาคารฉลองราชย์ 50 ปี

เอกสารกำหนดการ
เอกสารใบสำคัญรับเงิน
เอกสารหนังสือมอบอำนาจ

Last Updated on Friday, 04 April 2014 16:08
 

ตารางแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ ๒

E-mail Print PDF

ตารางแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ ๒ ม.๑, ๒, ๔, ๕ เอกสารแนบ
สามารถเข้าดูผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ ระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SiSa)

Last Updated on Friday, 28 March 2014 10:25
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 38
April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

     ระบบแจ้งบำรุงซ่อมโดยฝ่ายบริการ
ระบบแจ้งบำรุงซ่อม 
 ระบบการติดตามการซ่อมบำรุง

Polls

โรงเรียนเราน่าจะมีอะไรเพิ่ม
 

Who's Online

We have 199 guests online