กำหนดการประจำภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

E-mail Print PDF

แจ้งกำหนดการต่าง ๆ ประจำภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
- ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๑ - ๖  เอกสารแนบ
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ - ๖ เอกสารแนบ

Last Updated on Tuesday, 23 September 2014 13:09
 

กำหนดการชำระเงินค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2/2557

E-mail Print PDF

กำหนดการชำระเงินค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2/2557 
สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เท่านั้น

โดยนักเรียนสามารถนำแบบฟอร์มชำระเงิน ผ่านธนาคารระบบ Taller Payment ที่โรงเรียนแจกให้ไปชำระชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย  และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

(แบบฟอร์มดังกล่าวถือเป็นใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ์  เมื่อชำระเงินและเจ้าหน้าที่ธนาคารลงลายมือชื่อและประทับตราธนาคารเรียบร้อยแล้ว)

หากพ้นกำหนดการชำระเงิน ผู้ปกครองหรือนักเรียนต้องติดต่อชำระเงินค่าเทอมได้ที่ห้องฝ่ายบริหาร ชั้น 1 อาคารฉลองราชย์ 50 ปี งานการเงิน เท่านั้น และจะต้องเสียค่าปรับชำระเกินกำหนด วันละ 20 บาท (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  นักเรียนจะไม่ได้รับสิทธิดังนี้
1.นักเรียนไม่สามารถเบิกค่าประกันอุบัติเหตุได้
2.นักเรียนไม่ได้รับผลการเรียนประจำภาคเรียน
3.นักเรียนไม่สามารถขอใบรับรองจากโรงเรียนได้
4.นักเรียนไม่ได้ใบจบการศึกษากรณีไปศึกษาต่อโรงเรียนอื่น

นักเรียนคนใดที่ค้างชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 1/2557 
ให้ติดต่อชำระเงินที่ งานการเงิน ห้องฝ่ายบริหาร อาคารฉลองราชย์ 50 ปี เท่านั้น

เอกสารแนบ (แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน)

Last Updated on Friday, 19 September 2014 10:03
 

รับสมัครอาจารย์ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท

E-mail Print PDF

ด้วยโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" คณะศึกษาศาสตร์  มาหาวิทยาลัยบูรพา  มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ ระดับปริญญาโท  จำนวน ๑ อัตรา  ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน - ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดดังเอกสารดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครอาจารย์ ปริญญาโท

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Last Updated on Sunday, 14 September 2014 11:42
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับมัธยมศึกษา

E-mail Print PDF

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับมัธยมศึกษา

เอกสารแนบ

Last Updated on Thursday, 04 September 2014 14:08
 

ประกาศรับสมัครอาจารย์ ๒ อัตรา

E-mail Print PDF

ด้วยโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครอาจารย์ภาษาต่างประเทศ

ประกาศรับสมัครอาจารย์การศึกษาพิเศษ

 

Last Updated on Sunday, 07 September 2014 15:40
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 41
September 2014
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

ปฎิทินการศึกษา

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

     ระบบแจ้งบำรุงซ่อมโดยฝ่ายบริการ
ระบบแจ้งบำรุงซ่อม 
 ระบบการติดตามการซ่อมบำรุง

Polls

โรงเรียนเราน่าจะมีอะไรเพิ่ม
 

Who's Online

We have 78 guests online