ข้อมูลการติดต่อ:


  ที่อยู่: 73 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 
  โทรศัพท์: 038-102255
  โทรสาร: 038-393-238 


  หมายเลขโทรศัพท์อื่น ๆ

  • ฝ่ายวิชาการ 038-382920
  • ฝ่ายพัฒนานักเรียน 038-382921
  • ฝ่ายปฐมวัย 038-382143
  • ฝ่ายประถมศึกษา 038-102238
  • สำนักงานโรงเรียน 038-102257
   • สารบรรณ ต่อ 102
   • บุคคล ต่อ 103
   • การเงิน ต่อ 104, 105, 108
   • พัสดุ ต่อ 106
  • ฝ่ายการศึกษานานาชาติ ขั้นพื้นฐาน (IEP) 038-384362
  • โครงการ วมว. โทรศัพท์ 038-102250

   

  © 2019 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา