วันพฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2561 04:39

กิจกรรมลอยกระทง ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรมลอยกระทงแก่นักเรียน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาพันธ์ชนิต เจนจิต ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมรำวง และลอยกระทงพร้อมกับนักเรียนปฐมวัย โดยกิจกรรมในวันนี้มีการแสดงจากอาจารย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเล่าประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทง และการแสดงจากนักเรียนปฐมวัย และหลังจากเสร็จสิ้นการแสดง นักเรียนแต่ละห้องได้นำกระทงมาลอยร่วมกัน ณ สระน้ำบริเวณด้านข้างอาคารปฐมวัย

Read 479 times
© 2019 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา