วันศุกร์, 29 มีนาคม 2562 08:44

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2) ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (IEP) ปีการศึกษา 2562

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2) ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (IEP) ปีการศึกษา 2562

ผลการคัดเลือก

Read 965 times
© 2019 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา