วันพฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2562 01:50

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3)

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

หมายเหตุ

** สามารถดูคะแนนสอบผ่าน ระบบรับสมัครนักเรียน 

หนังสือมอบอำนาจ

Read 4189 times
© 2019 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา