วันพุธ, 07 พฤศจิกายน 2561 05:07

กิจกรรมเส้นทางธรรม ระดับประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ฝ่ายประถมศึกษาจัดกิจกรรมเส้นทางธรรม ระดับประถมศึกษา ณ โถงอาคารอเนกประสงค์ ฝ่ายประถมศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดี

Read 91 times
© 2019 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา