วันพุธ, 07 พฤศจิกายน 2561 05:07

    กิจกรรมเส้นทางธรรม ระดับประถมศึกษา

    เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ฝ่ายประถมศึกษาจัดกิจกรรมเส้นทางธรรม ระดับประถมศึกษา ณ โถงอาคารอเนกประสงค์ ฝ่ายประถมศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดี

    Read 87 times
    © 2019 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา