วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561 09:45

พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนู ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานลูกเสือ จัดพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนู แก่ลูกเสือสามัญุรุ่นใหญ่ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารบูรณาการ สติล คุณปลื้ม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาพันธ์ชนิต เจนจิต ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี

Read 361 times
© 2019 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา