วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561 09:45

    พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนู ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

    เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานลูกเสือ จัดพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนู แก่ลูกเสือสามัญุรุ่นใหญ่ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารบูรณาการ สติล คุณปลื้ม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาพันธ์ชนิต เจนจิต ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี

    Read 83 times
    © 2018 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา