วันอังคาร, 06 พฤศจิกายน 2561 02:49

รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ป.1, ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 จำหน่ายใบสมัคร

นักเรียนชั้น ป.1 ม.1 ม.4 19 พฤศจิกายน 2561 - 13 มกราคม 2562 (เว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00 - 16.30 น.

ณ ห้องฝ่ายบริหาร ห้องประชาสัมพันธ์ และร้านค้าสวัสดิการ

เอกสารแนบ

 

Read 21330 times
© 2019 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา