มิ.ย
25-29
โครงการคลินิกวิชาการ
โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
มิ.ย
25-13
โครงการฟุตซอลประถม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
มิ.ย
25-13
โครงการ Satit Street Basketball
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
มิ.ย
25-30
โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพและสันทนาการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 วมว.
มิ.ย
26
โครงการ Anti Drug Day
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP