ก.พ
23
โครงการ Graduation P.6, M.3, M.6 and Prom M.6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP
ก.พ
24
รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั้นปฐมวัยปีที่ 1
ก.พ
25
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนทุกประเภท
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ก.พ
26-02
สอบปลายปีระดับประถมศึกษา และสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5
มี.ค
01-30
โครงการปรับพื้นลาดยางแอสฟัลท์ที่จอดรถและถนนหน้าอาคารพิบูลบำเพ็ญ 1
บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง